Welkom bij Hypnobalance

Begrijpen en begrepen worden

Tarieven en Voorwaarden

Op deze pagina treft u de tarieven, een verwijzing naar het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, de betalingsvoorwaarden en praktijkgegevens. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u het contactformulier gebruiken of u kunt bellen met de afsprakenlijn:  073 – 711 33 10.

Toelichting Tarieven

 • Cliënten met een eigen zaak kunnen ervoor kiezen de factuur op naam van de zaak te zetten. De bovenstaande tarieven zijn dan exclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

 • Consulten worden na afloop contant voldaan, via een ING betaalverzoek of de Tikkie applicatie (bank applicatie op uw mobiele telefoon). U ontvangt na iedere sessie per email een (pdf) factuur voor uw administratie. Deze factuur is geschikt om digitaal te versturen naar uw zorgverzekeraar.
 • Openstaande facturen dienen binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hypnobalance.
 • Afspraken dienen tijdig te worden afgezegd.
 • Indien de eerste factuur niet wordt voldaan wordt de herhalingsfactuur en eventueel verdere traject voor invordering verzorgd door Medicas Incassojuristen. De betalingsvoorwaarden treft u hier. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de client.
 • Voor een afmelding op de dag van de afspraak zelf / niet komen opdagen/ het vergeten van de afspraak wordt het basistarief van € 90,- in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een digitale factuur per email.
 • Indien uw financiële situatie het niet toelaat de sessies direct contant te betalen, kunnen er afspraken worden gemaakt de consulten te voldoen in termijnen. Er zijn hier uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. De eerste sessie dient altijd na afloop contant te worden voldaan.
 • Bij het maken van een afspraak stemt de cliënt in met de tarieven & voorwaarden op deze pagina.

Zorgverzekeraars

 • De sessies van Hypnobalance/ Johan de Jong worden (deels) vergoed door de (meeste) zorgverzekeraars. Wel dient u aanvullend verzekerd te zijn. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • U kunt hier kijken of onze consulten worden vergoed. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Houdt in dat geval de AGB codes van Hypnobalance bij de hand: praktijkcode 90013661, Therapeut Code Johan de Jong, 90034702.
 • Relatietherapie en Coaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Cliënt- rapportages voor derden

Soms wordt er door instanties/ organisaties gevraagd naar informatie over de behandeling van cliënten. Deze rapportages worden alleen verstrekt met uitdrukkelijke instemming van de cliënt. Dat geldt tevens voor de inhoud van de rapportage. De kosten voor de rapportage worden verhaald bij de aanvrager. Voor beknopte client-rapportages wordt 165 euro ex btw en voor meer uitgebreide clientrapportages wordt 255 euro ex btw in rekening gebracht.

Samenwerking

In geval van langdurige uitval door ziekte van Johan de Jong is vervanging geregeld met therapeut Marjanne Mos.

Privacy

 • Om optimale privacy te bieden aan onze cliënten vragen wij u niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak bij de praktijk aan te bellen.
 • Er worden geen mededelingen gedaan over de inhoud van de sessies aan derden tenzij de cliënt dit uitdrukkelijk verzoekt.

Praktijkgegevens

NAW praktijkgegevens:

Johan de Jong

Onderwijsboulevard 126
5223 DH  ‘s-Hertogenbosch

073 – 711 3310 (afsprakenlijn) of 06 – 53 833 877 (mobiele nummer Johan, voor spoedgevallen en Whatsapp/ SMS).

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie (NBVH): lidnummer 07014
 • Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): lidnummer 403157R
 • CAT – Collectief Alternatief Therapeuten
 • SCAG – Stichting complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
 • Kamer van Koophandel – Dossiernummer handelsregister 172 00 006
 • Beheerder van de hypnotherapie Startpagina.

AGB Codes (tbv zorgverzekeraars)

 • Praktijkcode 90013661
 • Therapeut Code Johan de Jong 90034702

Banknummer ING

NL70 INGB 000 4854 289 t.n.v. Hypnobalance te ‘s-Hertogenbosch